SSNR » Wintercursus

Wintercursus

Elke winter organiseert de SSNR een cursus over een onderwerp uit de Nadere Reformatie of het gereformeerde Piëtisme. De cursus loopt van half november tot begin februari. Elke wintercursus heeft een eigen thema. De ochtenden eindigen met een gezamenlijke lunch. Er wordt gezorgd voor een samenvatting van de inleidingen met literatuuropgaven, illustraties en relevante fotokopieën. Tijdens de cursusmorgens worden deze uitgereikt. De deelnemers beschikken hierdoor na afloop van de cursus over een goed gedocumenteerde syllabus van het cursusthema. Na twee jaar is er in Gouda een herhaling. Meer over de herhaling ...

 

Moeders in Israël II:

                     vrouwen in Nadere Reformatie

                                              puritanisme en gereformeerd piëtisme

De betekenis van vrouwen in de geschiedenis van de kerk wordt wel eens onderschat. Toch zijn velen van hen als een 'moeder in Israël' geweest. Zij waren tot steun van predikanten en voor aangevochten kinderen van God; bovendien waren ze zelf leesbare brieven van Christus. Deze cursus is opnieuw gewijd aan zes vrouwen uit de traditie van de Nadere Reformatie, het puritanisme en het gereformeerd piëtisme. De centrale vraag is welke plaats zij innamen en welke invloed zij uitoefenden.   Zie de folder.

 

Cursusprogramma

24 november 2018

dr. C.R. van den Berg

Albertine Agnes (1634-1696)

& het piëtisme in Friesland  ► 1

8 december 2018

dr. H. Jong

Geertruida Sluiter (1660-1721)
& het geestelijk leven

22 december 2018 dr. P.C. Hoek

Cornelia Leydekker (1654-1725)

& het Heilig Avondmaal

19 januari 2019 prof. dr. W. van Vlastuin

Sarah Edwards (1710-1758) en

Esther Edwards Burr (1732-1758)
& de Great Awakening

2 februari 2019 dr. J. Exalto

Anna Katharina Merks (1742-1763)

& haar bekering

16 februari 2019

mw M. Visscher-Houweling MA

Christina van de Brink (1747-1817)

& de weg ten leven

   

Deelnemingskosten

€ 130,- inclusief cursusmap, syllabus, koffie en lunch; echtparen € 235,- (zij ontvangen samen één syllabus).

 

Aanmelding

 

Plaats en tijd

Adventkerk (Gereformeerde Gemeente), Vijftien Morgen 51, Veenendaal.

De cursus duurt van 10.00-12.30 u. Halverwege is een half uur pauze.

 

Informatie

Cursusleider: ;   t  0318-522691

 

 

Eerder gehouden cursussen

2017/18

Van Reformatie naar: puritanisme, Nadere Reformatie

en gereformeerd piëtisme   ► 1

2016/17Israël en de volken  ► 1   ► 2   Enige literatuur.
2015/16

Het leven van Gods Kerk: Persoonlijke vroomheid bij de puriteinen (2) ► 1  ► 2  Enige Nederlandse en Engelse literatuur.

2014/15Het leven van Gods Kerk: Persoonlijke vroomheid bij de puriteinen (I)  ►1   Enige Nederlandse en Engelse literatuur.
2013/14'Zielen waar Zijn vrees in woont'. Geloofsbeleving in Nadere Reformatie en gereformeerd piëtisme'.
2012/13'Genade zo oneindig groot ...' Geestelijk leven bij de puriteinen.  ►1
2011/12

'En elkaar met lofzang stichten' ►1  ►2

Zie een impressie van de cursus over Wilhelmus Sluiter.

En: Het oude goud van de Psalmen.

2010/11

Aan de grenzen van de Nadere Reformatie  ►1  ►2  ►3
2009/10Puriteinen in Nederland  ►1  ►2
2008/09 'Troost in lijden en sterven'.  Omgaan met ziekte, dood en rouw in de Nadere Reformatie  ►1  ►2  ►3
2007/08 'Hoe lief heb ik uw wet'. Ethiek en heiligmaking in de Nadere Reformatie  ►1  ►2
2006/07Piëtisme, bevinding & mystiek in de Nadere Reformatie  ►1  ►2  ►3
2005/06Kerk en wereld. Nadere Reformatie in overheid, kerk en samenleving  ►1  ►2
2004/05 'Uit de mond der kinderen ...' Opvoeding in de Nadere Reformatie  ►1  ►2
2003/04 Puriteinen in pastoraat en prediking  ►1
2002/03Kennis van hoofd en hart. Dogmatische thema's in de Nadere Reformatie  ►1  ►2
2001/02Voetianen en coccejanen in de Nadere Reformatie  ►1
2000/01Moeders in Israël. Vrouwen in de Nadere Reformatie
1999/2000De Nadere Reformatie in conventikels en gezelschappen
1998/99Puriteinen en preciezen II. Puritanisme en Nadere Reformatie
1997/98 Puriteinen en preciezen I. Buitenlandse invloeden op de Nadere Reformatie
1996/97Hoofd- en kopstukken uit de Nadere Reformatie II
1995/96 Hoofd- en kopstukken uit de Nadere Reformatie