SSNR » Wintercursus

Wintercursus

Elke winter organiseert de SSNR een cursus over een onderwerp uit de Nadere Reformatie of het gereformeerde Piëtisme. De cursus loopt van half november tot begin februari. Elke wintercursus heeft een eigen thema. De ochtenden eindigen met een gezamenlijke lunch. Er wordt gezorgd voor een samenvatting van de inleidingen met literatuuropgaven, illustraties en relevante fotokopieën. Tijdens de cursusmorgens worden deze uitgereikt. De deelnemers beschikken hierdoor na afloop van de cursus over een goed gedocumenteerde syllabus van het cursusthema. Na twee jaar is er in Gouda een herhaling. Meer over de herhaling ...

 

Israël en de volken:

                     Visie op de toekomst van Israël in Reformatie,

                     puritanisme en Nadere Reformatie

In de wintercursus van 2016-2017 staan we stil bij de visie van de reformatoren, puriteinen en nadere reformatoren op de plaats en de toekomst van de Joden. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de vraag hoe men hen in de praktijk benaderde. Het zal blijken dat het verleden ons ook in dat opzicht nog veel te zeggen en te leren heeft. Enige literatuur over dit onderwerp.  Zie de folder.

 

Cursusprogramma

19 november 2016

prof.dr. A. Baars

Luther en Calvijn & de visie

op de Joden in de Reformatie  ► 1

3 december 2016

dr. R.J. van Elderen

Thomas Brightman (1562-1607)
& de toekomst voor Israël.

Visie op de Joden bij de puriteinen  ► 2

17 december 2016 drs. C.J. Meeuse

Wilhelmus à Brakel (1635-1711)

& de visie op het Joodse volk in Nadere

Reformatie en gereformeerd piëtisme

21 januari 2017 dr. R. Bisschop Hero Sibersma (1644-1728)
& de Messiasbelijdende Joden
4 februari 2017 dr. M. van Campen

Christiaan Salomon Duijtsch (1734-1795)

& zijn weg tot het christelijk geloof

18 februari 2017

prof.dr. E.G.E.

van der Wall

Petrus Serrarius (1600-1669)

& eschatologische verwachtingen, in relatie

tot de Nadere Reformatie

   

Deelnemingskosten

€ 130,- inclusief cursusmap, syllabus, koffie en lunch; echtparen € 235,- (zij ontvangen samen één syllabus).

 

Aanmelding

  • Aanmelden bij voorkeur via het formulier
  • Het kan ook schriftelijk aan: Stichting Studie der Nadere Reformatie, Antwoordnummer 3520, 3720 WB Bilthoven. Geef hierbij uw naam, adres, postcode & woonplaats met telefoonnummer.
  • Maak de cursuskosten gelijktijdig over op IBAN NL17INGB0005352562 t.n.v. Stichting Studie der Nadere Reformatie te Bilthoven onder vermelding van "wintercursus" en uw naam.
  • Sluitingsdatum inschrijving: 21 oktober 2016

 

Plaats en tijd

Adventkerk (Gereformeerde Gemeente), Vijftien Morgen 51, Veenendaal.

De cursus duurt van 10.00-12.30 u. Halverwege is een half uur pauze.

 

Informatie

Cursusleider: ;   t  0318-522691

 

 

Eerder gehouden cursussen

2015/16

Het leven van Gods Kerk: Persoonlijke vroomheid bij de puriteinen (2) ► 1  ► 2  Enige Nederlandse en Engelse literatuur.

2014/15 Het leven van Gods Kerk: Persoonlijke vroomheid bij de puriteinen (I)  ►1   Enige Nederlandse en Engelse literatuur.
2013/14 'Zielen waar Zijn vrees in woont'. Geloofsbeleving in Nadere Reformatie en gereformeerd piëtisme'.
2012/13 'Genade zo oneindig groot ...' Geestelijk leven bij de puriteinen.  ►1
2011/12

'En elkaar met lofzang stichten' ►1  ►2

Zie een impressie van de cursus over Wilhelmus Sluiter.

En: Het oude goud van de Psalmen.

2010/11

Aan de grenzen van de Nadere Reformatie  ►1  ►2  ►3
2009/10 Puriteinen in Nederland  ►1  ►2
2008/09  'Troost in lijden en sterven'.  Omgaan met ziekte, dood en rouw in de Nadere Reformatie  ►1  ►2  ►3
2007/08  'Hoe lief heb ik uw wet'. Ethiek en heiligmaking in de Nadere Reformatie  ►1  ►2
2006/07 Piëtisme, bevinding & mystiek in de Nadere Reformatie  ►1  ►2  ►3
2005/06 Kerk en wereld. Nadere Reformatie in overheid, kerk en samenleving  ►1  ►2
2004/05  'Uit de mond der kinderen ...' Opvoeding in de Nadere Reformatie  ►1  ►2
2003/04  Puriteinen in pastoraat en prediking  ►1
2002/03 Kennis van hoofd en hart. Dogmatische thema's in de Nadere Reformatie  ►1  ►2
2001/02 Voetianen en coccejanen in de Nadere Reformatie  ►1
2000/01 Moeders in Israël. Vrouwen in de Nadere Reformatie
1999/2000 De Nadere Reformatie in conventikels en gezelschappen
1998/99 Puriteinen en preciezen II. Puritanisme en Nadere Reformatie
1997/98  Puriteinen en preciezen I. Buitenlandse invloeden op de Nadere Reformatie
1996/97 Hoofd- en kopstukken uit de Nadere Reformatie II
1995/96  Hoofd- en kopstukken uit de Nadere Reformatie

 

 

Printversie

Ontwerp en realisatie: Novatrix | Advies: Stichting Reformatica
© Stichting Studie der Nadere Reformatie