SSNR » Wintercursus

Wintercursus

Elke winter organiseert de SSNR een cursus over een onderwerp uit de Nadere Reformatie of het gereformeerde Piëtisme. De cursus loopt van half november tot begin februari. Elke wintercursus heeft een eigen thema. De ochtenden eindigen met een gezamenlijke lunch. Er wordt gezorgd voor een samenvatting van de inleidingen met literatuuropgaven, illustraties en relevante fotokopieën. Tijdens de cursusmorgens worden deze uitgereikt. De deelnemers beschikken hierdoor na afloop van de cursus over een goed gedocumenteerde syllabus van het cursusthema. Na twee jaar is er in Gouda een herhaling. Meer over de herhaling ...

 

Tussen theocratie en tolerantie:

                 Nadere Reformatie en andersdenkenden

 

Gereformeerde theologen wordt soms onverdraagzaamheid verweten. Hoewel de gereformeerden in de 17e en 18e eeuw domineerden in het bestuur van de Nederlandse Republiek vormden ze toch met anders-denkenden die éne samenleving en dus was wederzijdse maatschappelijke verdraagzaamheid onmisbaar.

Hoe deden ze dat? Waarom stonden de Nederlanden bij uitstek als tolerante staat bekend? Waar lagen de grenzen van de tolerantie? Dat zijn de centrale vragen in deze wintercursus. De traditie van de Nadere Reformatie heeft hierin nog het nodige te zeggen.  Zie de folder.

Dit is Wintercursus nr 25: Lees verder ...

 

Cursusprogramma

16 november 2019

dr. A. Goudriaan

Gisbertus Voetius (1589-1676)

& de vrijheid van godsdienst

30 november 2019

prof. dr. H. van den Belt

Johannes Hoornbeeck (1617-1666)
& de islam en andere godsdiensten 

► 1

14 december 2019 prof. dr. F. van der Pol

Simon Oomius (1630-1706)

& de rooms-katholieken

11 januari 2020 mw. drs. C.J.J. Clements

Anthonius Driessen (1684-1748)

& het 'verlichte' denken

25 januari 2020 prof. dr. J. van Eijnatten

Joan van den Honert (1693-1758)

& de protestantse dissenters

8 februari 2020

dr. M. van Campen

Henricus Groenewegen (ca. 1640-1692)

& de omgang met de Joden

   

Deelnemingskosten

€ 130,- inclusief cursusmap, syllabus, koffie en lunch; echtparen € 235,- (zij ontvangen samen één syllabus).

 

Aanmelding

  • Aanmelden bij voorkeur via het formulier
  • Het kan ook schriftelijk aan: Stichting Studie der Nadere Reformatie, Antwoordnummer 3520, 3720 WB Bilthoven. Geef hierbij uw naam, adres, postcode & woonplaats met telefoonnummer.
  • Maak de cursuskosten gelijktijdig over op IBAN NL17INGB0005352562 t.n.v. Stichting Studie der Nadere Reformatie te Bilthoven onder vermelding van "wintercursus" en uw naam.
  • Sluitingsdatum inschrijving: 19 oktober 2019

 

Plaats en tijd

Adventkerk (Gereformeerde Gemeente), Vijftien Morgen 51, Veenendaal.

De cursus duurt van 10.00-12.30 u. Halverwege is een half uur pauze.

 

Informatie

Cursusleider: ;   t  0318-522691

 

 

Eerder gehouden cursussen

2018/19      Moeders in Israël II. Vrouwen in Nadere Reformatie,

                  puritanisme en gereformeerd piëtisme ► 1

2017/18

Van Reformatie naar: puritanisme, Nadere Reformatie

en gereformeerd piëtisme   ► 1

2016/17 Israël en de volken  ► 1   ► 2   Enige literatuur.
2015/16

Het leven van Gods Kerk: Persoonlijke vroomheid bij de puriteinen (2) ► 1  ► 2  Enige Nederlandse en Engelse literatuur.

2014/15 Het leven van Gods Kerk: Persoonlijke vroomheid bij de puriteinen (I)  ►1   Enige Nederlandse en Engelse literatuur.
2013/14 'Zielen waar Zijn vrees in woont'. Geloofsbeleving in Nadere Reformatie en gereformeerd piëtisme'.
2012/13 'Genade zo oneindig groot ...' Geestelijk leven bij de puriteinen.  ►1
2011/12

'En elkaar met lofzang stichten' ►1  ►2

Zie een impressie van de cursus over Wilhelmus Sluiter.

En: Het oude goud van de Psalmen.

2010/11

Aan de grenzen van de Nadere Reformatie  ►1  ►2  ►3
2009/10 Puriteinen in Nederland  ►1  ►2
2008/09  'Troost in lijden en sterven'.  Omgaan met ziekte, dood en rouw in de Nadere Reformatie  ►1  ►2  ►3
2007/08  'Hoe lief heb ik uw wet'. Ethiek en heiligmaking in de Nadere Reformatie  ►1  ►2
2006/07 Piëtisme, bevinding & mystiek in de Nadere Reformatie  ►1  ►2  ►3
2005/06 Kerk en wereld. Nadere Reformatie in overheid, kerk en samenleving  ►1  ►2
2004/05  'Uit de mond der kinderen ...' Opvoeding in de Nadere Reformatie  ►1  ►2
2003/04  Puriteinen in pastoraat en prediking  ►1
2002/03 Kennis van hoofd en hart. Dogmatische thema's in de Nadere Reformatie  ►1  ►2
2001/02 Voetianen en coccejanen in de Nadere Reformatie  ►1
2000/01 Moeders in Israël. Vrouwen in de Nadere Reformatie
1999/2000 De Nadere Reformatie in conventikels en gezelschappen
1998/99 Puriteinen en preciezen II. Puritanisme en Nadere Reformatie
1997/98  Puriteinen en preciezen I. Buitenlandse invloeden op de Nadere Reformatie
1996/97 Hoofd- en kopstukken uit de Nadere Reformatie II
1995/96  Hoofd- en kopstukken uit de Nadere Reformatie

 

 

 

Printversie

Ontwerp en realisatie: Novatrix | Advies: Stichting Reformatica
© Stichting Studie der Nadere Reformatie