Thuis » nieuws » Pietas reformata

Pietas reformata

Op 10 april 2015 nam dr. W.J. op 't Hof afscheid als bijzonder hoogleraar vanwege het Hersteld Hervormd Seminarie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In deze functie bezette hij als eerste de leerstoel in de geschiedenis van het gereformeerd piëtisme. Op initiatief van zijn naaste collega's werd onder de titel Pietas reformata een vriendenbundel samengesteld en daarvan werd het eerste exemplaar op 10 april aan de verraste emeritus overhandigd.

De Nederlandstalige artikelen behandelen zaken die nauw gerelateerd zijn aan het wetenschappelijke werk van Op 't Hof. De twintig artikelen zijn als volgt gegroepeerd:

1. Piëtisme, theologie, kerk en vroomheid

2. Piëtisme in relatie tot (vroeg)moderne cultuur

3. Internationale, interconfessionele en interreligieuze piëtistische relaties

4. Piëtistische boekcultuur en media

5. Beschouwing over Op 't Hofs wetenschappelijke werk

De bijdragen zijn beschreven in Pietas Studies.

 

Het boek is te koop in de boekhandel en bij de uitgever Boekencentrum. Zie  de folder voor meer informatie of neem een kijkje in het boek.

Printversie

Ontwerp en realisatie: Novatrix | Advies: Stichting Reformatica
© Stichting Studie der Nadere Reformatie