Thuis » nieuws » Christopher Love & Nederland

Christopher Love (1618-1651) & Nederland

 

In 1654 verscheen de eerste Nederlandse vertaling van een werk van de Londense presbyteriaanse puritein Christopher Love. Zijn werk was direct populair. Vertalers en uitgevers stortten zich begerig op zijn werk en uit de spoedige herdrukken bleek dat er een gretig lezerspubliek was. Zijn werk behoort tot de puriteinse geschriften die het Nederlandse publiek tot op heden hebben aangesproken. Zoek alle Nederlandse uitgaven in Pietas.

De auteur was op 22 augustus 1651 op het schavot van Tower Hill onthoofd op beschuldiging van hoogverraad aan de Engelse Republiek van Oliver Cromwell. Er zijn duidelijke tekenen dat dit verwijt voor de Nederlandse vertalers en lezers niet geloofwaardig was.

Bij alle populariteit van Loves werk in Nederland waren er evenwel duidelijke verschillen in deze liefde bij vertalers, uitgevers en lezers. Tevens was het opvallend dat de persoon van Love steeds in de schaduw was gebleven. Was Christopher Love werkelijk zo onschuldig als werd gesuggereerd? Een groep onderzoekers heeft zich over deze zaken gebogen. Dit onderzoek leidde tot een ruimhartig geïllustreerde bundel artikelen over het leven van Love en over diverse aspecten van zijn (vertaalde) werk. De auteurs zijn prof. dr A. Baars, prof. dr W.J. op 't Hof, drs F.W. Huisman en dr J. van de Kamp.  Kijk voor meer informatie in het boek.

 

Titel: Nederlandse liefde voor Christopher Love (1618-1651). Studies over het vertaalde werk van een presbyteriaanse puritein. Red. W.J. op 't Hof en F.W. Huisman. Eindredatie F.W. Huisman. Amstelveen, EON Pers, 2013. 543 p's. Met 46 illustraties, bibliografie, bijlagen en register van persoonsnamen. Prijs: € 45 + 5 verzendkosten. uw exemplaar. 

Schriftelijk bestellen of afhalen: Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit, Afd. Bijzondere Collecties, k. 1B-41, De Boelelaan 1103, 1081 HV Amsterdam.

 

 

 

Printversie

Ontwerp en realisatie: Novatrix | Advies: Stichting Reformatica
© Stichting Studie der Nadere Reformatie