SSNR » Documentatieblad

Warning: DOMDocument::loadHTML(): ID fck_paste_padding already defined in Entity, line: 2 in /var/www/clients/client1/web4/web/www/library/Nova/View/Helper/ObfuscateEmail.php on line 13

Documentatieblad Nadere Reformatie

Het Documentatieblad Nadere Reformatie (DNR) verschijnt sinds 1977. De uitgave wordt verzorgd  door de Stichting Studie Nadere der Reformatie (SSNR) in samenwerking met Drukkerij Van der Perk in Groot-Ammers. Het DNR heeft een wetenschappelijk karakter, maar bevat ook populair-wetenschappelijke bijdragen.
Scribenten wijzen wij op het volgende:
-  Alleen bijdragen die nieuwe informatie bevatten of nieuw licht op een persoon, groep, publicatie, fenomeen e.d. werpen, worden aangenomen.
-  Bij de stijl wordt gelet op de toegankelijkheid van de teksten.
-  Auteurs dienen vooraf de bij de redactiesecretaris.
-  Artikelen worden door een of meer externe reviewers beoordeeld.
 

Actie: nieuwe abonnee ontvangt boek naar keuze!

Kies nu uw boek en geef u direct op.

 
Er verschijnen twee nummers per jaargang. Het DNR bevat:
  • Korte onderzoeksberichten en vondsten
  • Hoe dachten oude schrijvers over ...
  • Piëtistisch erfgoed
  • Interviews met personen die een belangrijke rol spelen in het onderzoek
  • Boekbesprekingen van de belangrijkste literauur
  • Nieuws over activiteiten

 

Kernredactie

W.J. op 't Hof (voorzitter) , H. Koopman (secretaris), J. van de Kamp, A. Baars en A. Goudriaan.
Secretariaat: Kastelijnsweg 19, 4695 RA St. Maartensdijk.
t 06-41759494   ; e

Boeken ter recensie aan: H. Koopman, Kastelijnsweg 19, 4695 RA St. Maartensdijk.

 

Abonnementen & administratie

Drukkerij Van der Perk, Postbus 25, 2964 ZG Groot-Ammers.
t 0184-688377; e ; i website Van der Perk

 

Een abonnement kost € 23 per jaargang. Studenten 40% korting indien zij jaarlijks een scan van hun studentenkaart naar de administratie zenden.
Donateurs (minimaal € 28 per jaar) ontvangen het Documentatieblad gratis.

 

Onze actie: word nu abonnee en ontvang een boek naar keuze!

Geef u direct op met het formulier of kies nu uw boek als welkomstgeschenk.

 

 

De inhoud van jaargang 42,  2018, nr 2

pagina'sArtikel
97-Redactioneel
99-

P.C. Hoek, Jakobus Leydecker en de Dordtse Synode

110-

W.J. op 't Hof,  Het oordeel van Jacobus Koelman over de Synode van Dordrecht

123-Ph.H. Breuker, Goadsfrjuen' [Godsvriend], de christen in zijn verlangen naar wedergeboorte. Over de Friesche Herder van Gysbert Japix
127-R.E. van der Woude, Gezond in het geloove ende vroom van leven. Nader over Meinhardt Thomas Hamrich (ca. 1645-1717)
155-W.J. op 't Hof, Hermannus Witsius en Johannes van Dorth
160-H. Koopman, Een beminde (uitgever) om der vaderen wil. Een Messiasbelijdende Jood die uitgever was en kerkte bij ds. J.P. Paauwe
175-D. de Vos, Besprekingsartikel: P.D. Spies, De classis van Tiel 1579-1816
181- Boekbesprekingen 

De inhoud van jaargang 42,  2018, nr 1

pagina's Artikel
1-  Redactioneel
2- J. Hengstmengel en H. Krop, De gereformeerde religie en economie in de vroege Republiek. Daniël Souterius (1571-1634) over de plichten van kooplieden
23- H. Koopman, Wilhelmus Grasmeer (±1621-1678). Probleempredikant en Boltonvertaler
41-

D. Baarssen, 'Het licht van een kaarsse bij het licht van den Zonne'. Enig licht op Alexander Comries Verzameling van leerredenen

90-

Boekbesprekingen

96Mededeling

 

 

 

Een stukje geschiedenis

Het Documentatieblad Nadere Reformatie begon in 1977 als een eenvoudige uitgave en verscheen viermaal per jaar met een omvang van ongeveer 30 pagina's per aflevering. De eerste uitgever was Lindenberg in Rotterdam. Vanaf 1989 verscheen het DNR tweemaal per jaar en hierbij werd tevens het uiterlijk aangepast. In 2004 vond opnieuw een drastische vernieuwing van vorm en inhoud plaats. Van 2004-2013 werd het DNR verzorgd door Boekencentrum in Zoetermeer. De huidige verzorger is Drukkerij Van der Perk in Groot-Ammers. Hieronder de uiterlijke veranderingen op een rij.

 

 

 

Printversie

Ontwerp en realisatie: Novatrix | Advies: Stichting Reformatica
© Stichting Studie der Nadere Reformatie