SSNR » Najaarscongres

De piëtistische visie op epidemieën in de  Nederlanden

 

De coronapandemie die begin 2020 uitbrak was voor samenleving en kerk een verschijnsel waarmee men niet vertrouwd was. Beter gezegd: niet meer, want tot het begin van de twintigste eeuw was er ook in het Westen met enige regelmaat sprake van epidemieën, zoals de pest en de cholera. 

Het coronavirus in onze tijd wordt vooral medisch geduid als een virus dat zoveel mogelijk 'ingedamd' moet worden. De overheid kondigde een heel scala aan regels en adviezen af waardoor de reisbewegingen en het samenkomen van groepen mensen zoveel mogelijk werden beperkt. Veel kerkelijke gemeenten conformeerden zich hieraan.

Hoe functioneerde dit bij piëtisten in de vroegmoderne tijd, met name in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden? Tijdens dit congres wordt de vraag beantwoord hoe piëtisten in de Noordelijke Nederlanden indeze periode de epidemieën duidden en hoe zij omgingen met kerkgang en pastoraat in crisistijd. Welke medische opvattingen speelden daarbij een rol en hoe stonden die in relatie tot 'leer en leven'?

 

De bijeenkomst zal plaatsvinden volgens de geldende corona-regels.

 

Datum: zaterdag 25 september 2021
Plaats:  Grote of St. Janskerk, Kerkplein 1, 3461 CL Linschoten

Lees de folder. Lees enige literatuur.

 

Programma
10.00: Deur open

10.30: Opening door de dagvoorzitter dr. R. Bisschop

10.45: Prof. dr. M.J. van Lieburg, Het medisch kader van de piëtistische receptie van epidemische dreigingen 

11.45: Prof. Dr. W.J. op 't Hof, Maatschappelijke bestrijding van de pest in de beoordeling van de Nadere Reformatie

12.30: Lunchpauze.  Rondleiding in de kerk door drs. G. Boonzaaijer.

13.30: Drs. ing. H. Koopman, Piëtistisch pastoraat aan zieken tijdens de pest in de zeventiende eeuw 

14.15: Discussie

15.00: Sluiting

 

Deelnemingskosten 25,00 euro, (inclusief koffie/thee en lunch) z.s.m.  overschrijven op bankrekening IBAN NL17INGB0005352562 t.n.v. Stichting Studie der Nadere Reformatie te Bilthoven.

Aanmelden: gebruik formulier

 

De uitgewerkte lezingen worden gepubliceerd in het Documentatieblad Nadere Reformatie. Neem nog dit jaar een abonnement. U krijgt dan niet alleen de artikelen over de piëtistische visie op de epidemieën in de Nederlanden, maar u mag ook een boek uitzoeken.  

 

Voorgaande congressen

2020

2019

2018

2017

Nederland toevluchtsoord voor puriteinen ►1  ► 2

Abraham Hellenbroek (1658-1731)  ► 1

De Synode van Dordrecht en Zeeland  ► 1

Het ambt aller gelovigen ►1 

De rol van leken in Reformatie, Puritanisme, Nadere Reformatie en gereformeerd Piëtisme. 

2016

Jodocus van Lodensteyn (1620-1677) ►1  

Vind in Pietas alle werken van en literatuur over Lodensteyn

 

2015

Bernardus Smijtegelt (1665-1739) ►1  ►2

Vind in Pietas alle werken van en literatuur over Smijtegelt

Beluister lezingen van ochtend- en van de middagbijeenkomst

2014

Geloof en gevoel in het gereformeerde Piëtisme ►1

Vind in Pietas enige literatuur over dit onderwerp

2013

Christopher Love (1618-1651) ►1

Vind in Pietas alle Nederlandse uitgaven van Love

 

 

Een stukje geschiedenis

De reeks najaarscongressen is voortgekomen uit de themadagen die Lindenberg's Boekhandel in samenwerking met de redaktie van het Documentatieblad Nadere Reformatie organiseerde. De eerste themadag 'De Nadere Reformatie en de joden' werd gehouden op 23 mei 1981 in Rotterdam. Zie de aankondiging (Documentatieblad 1981)

 

en het verslag in het Reformatorisch Dagblad van 25 mei 1981.