Thuis » nieuws » Avondmaalsboekje

Disgenoten

In de bibliotheek van de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam vond op 31 mei 2007 de presentatie plaats van het boek Disgenoten, met daarin een catalogus en studies gewijd aan het zeventiende-eeuwse Het rechte gebruyck van des Heeren H. avondtmael.  De studies werden geschreven door Prof.dr. W.J. op 't Hof, Ing. H.J. Postema en de medewerkers van de Short-Title Catalogue Netherlands (STCN).

W.J. op 't Hof maakte een speciale studie van dit boekje, dat met minstens 105 edities in de periode 1670-1775 bijzonder populair was. Hij beschreef de zeventig onderdelen en bepaalde het piëtistisch gehalte ervan. In de editiegeschiedenis van de uitgaven ging hij uitvoerig in op de achtergrond en de samenstelling van de fondsen van de 51 verschillende uitgevers. Aan het einde van zijn speurtocht naar de traditie, de aard, het milieu en het gebruik van het avondmaalsboekje moest Op 't Hof concluderen dat Het rechte gebruyck nog lang niet al zijn geheimen heeft prijsgegeven. Wel is duidelijk dat de er in de loop van de zeventiende eeuw een toenemende concentratie was op het sacrament van het Avondmaal en dat de eerste uitgever goed aanvoelde dat er markt was een compilatie van de reeds bestaande avondmaalsboekjes.
H.J. Postema ging in zijn bijdrage in op de belangrijkste nederlandstalige bronnen van Het rechte gebruyck. De STCN verzorgde in Disgenoten een catalogus van alle momenteel bekende uitgaven van het boekje en vijftien detailstudies over allerlei boekhistorische aspecten.

De STCN

De Short-Title Catalogue Netherlands (STCN) is een project van de Koninklijke Bibliotheek. Men beoogt een beknopte bibliografie samen te stellen van alle boeken die vóór 1800 binnen de landsgrenzen van het huidige Nederland zijn gedrukt óf die daarbuiten in het Nederlands zijn verschenen, krijgen een plaats in de STCN. Er zijn zeker meer dan 200.000 verschillende edities bewaard gebleven, inclusief al dan niet gewijzigde heruitgaven. Inmiddels telt de STCN ruim 150.000 beschrijvingen in meer dan 300.000 exemplaren. De catalogus die nog elke dag groeit, is gratis te raadplegen via de KB.
De vijftien detailstudues over het avondmaalsboekje zijn ook te lezen op de website van de STCN.

Zie het Reformatorisch Dagblad van 1 juni 2007 voor een verslag van de presentatie van Disgenoten.

 

Printversie

Ontwerp en realisatie: Novatrix | Advies: Stichting Reformatica
© Stichting Studie der Nadere Reformatie